Rusta dig och din organisation för framtiden. 

Omvärldens förändringar snurrar på i en hastigt accelererande takt. Digitaliseringen skapar konkurrens från helt nya håll. Kunder och medborgare ställer högre krav på tjänster och produkter, på sitt eget inflytande och på hållbarhet. Och världen behöver ledare som tillgängliggör kraften från sina organisationer. 

Hur ska vi då organisera våra verksamheter för att bli bli snabbare, innovativare och framgångsrikare samtidigt som vi bidrar mer till världen? Och vilket ledarskap kräver det? Just det kommer Tomorrow Conference att adressera på olika sätt:

  • Daria Krivonos från Copenhagen Institute of future studies berättar vad vi kan förvänta oss av samhället 2030.        
  • Alf Rehn talar om hur företag kan jobba med innovation på rätt sätt utan att bli innovationsutmattade i en så snabbföränderlig värld.
  • Jos de Blok berättar om det annorlunda management som krävs för att bygga upp en framgångsrik verksamhet med 14 000 medarbetare helt utan chefer och hierarkier  Kom och ta del av den senaste forskningen på området. 

Kom och lyssna till företagsledares erfarenheter. Kom och diskutera framtiden med intresserade kollegor.

Tomorrow Conference samlar de svenska och internationella talare som just nu är de allra mest intressanta att lyssna till inom organisation, innovation och ledarskap. På Operaterassen samlar vi 300 ledare som är intresserade av att utmana gamla tankesätt och verkligen vill göra skillnad i sina organisationer.

Anmäl dig till Tomorrows nyhetsbrev och få uppdateringar om talare och andra nyheter.

Talare 2019

Daria Krivonos
Copenhagen Institute for Future Studies

Låt inte framtiden bli en överraskning

Om 12 år är vi närmare 900 miljoner fler människor än idag på jorden och väldigt lite kommer att vara sig likt. Daria Krivonos kommer ta oss genom framtidens utveckling på en rad avgörande områden som demografi, arbetsliv, förändrade åsikter och värderingar, global politik, ekonomi och handel  – och viktigast av allt – hur det ställer helt nya krav på ledare i företag och organisationer. För dessa förändringar kommer radikalt att påverka samhället, institutioner, medborgare och företag.

Den här presentationen kommer att handla om hur vi måste acceptera att framtiden troligen varken kommer att se ut som vi vill eller som vi ens kan förutse.

Daria Krivonos

Daria Krivonos arbetar som framtidsforskare vid Copenhagen Institute for Future Studies. I sin nuvarande roll kombinerar hon sin erfarenhet inom ekonomi, geopolitik och från olika positioner i en multinationell organisation, där hon analyserat trender, megatrender och vilka potentiella samhälleliga och affärsmässiga konsekvenser dessa kommer få.


Läs mer

Alf Rehn
Professor i innovation & management, SDU

Innovation kräver modiga ledare

Vi har stora globala och lokala utmaningar och Alf Rehn vill se att den innovation vi engagerar oss i inte bara syftar till ekonomiska vinster utan också ger ett värde för det omgivande samhället.

Här behöver företagen höja sina ambitioner och istället för att skapa smarta sockor, pratande soptunnor eller fler varianter av produkter som redan finns inse att det även är lönsamt att lösa samhällsproblem. Med så stora ekonomiska satsningar som ändå görs på innovation borde vi kunna ta oss an de riktigt stora världsproblemen och lösa dem tillsammans. Då behövs modiga ledare som vågar flytta investeringar för att göra detta möjligt.

Men begreppet innovation stressar många så till den milda grad att Alf Rehn till och med talar om en innovationsutmatting. Ändå behöver vi nytänk som aldrig förr medan många organisationer har svårt att ta sig ur sin innovationskris. Alf Rehn ger ledare rådet att skippa businesslitteraturens checklistor för att klara de kreativa utmaningarna och istället arbeta för att skapa en sund innovationskultur internt.  

Professor Rehn visar med forskningsstöd vad vi som ledare konkret bör arbeta med för att fånga hela den innovativa kraften som finns i varje organisation. Han pekar på hur sant nyskapande organisationer egentligen gör för att få till den så viktiga utvecklingen, som inte bara skapar tillväxt utan har också har potential att förändra världen.

Alf Rehn står med på den prestigefulla globala listan Thinkers50 Radar, som utser de 50 talare som världens ledare behöver lyssna till just nu.

Alf Rehn

Alf är professor i innovation, design och management på Syddanskt Universitet och har skrivit flertalet böcker, bland annat bästsäljaren ”Dangerous ideas - When Provocative Thinking Is Your Most Valuable Asset” (2012) och den senaste ”The Paradoxes of Leadership” (2018).

Foto: Henry Harrison

Läs mer

Lisa Gunnarsson
Nordenchef, LinkedIn

Att vinna kampen om framtidens kompetens

“De företag som är autentiska med vad de vill och varför, och som kan bidra till ett lärande vinner kampen om kompetensen”, säger LinkedIns Nordenchef, Lisa Gunnarsson. Hon har reflekterat mycket över framtidens ledarskap och menar att medarbetare “förbättrar sin kompetens” på eget bevåg om de får möjligheterna från sin arbetsgivare. I en scenintervju kommer Lisa att tala om hur arbetsgivare måste bygga en förtroendekultur som ger riktigt engagerade medarbetare, och även berätta om hur man hanterar generationerna X och Y:s önskan om frihet och flexibilitet.

Lisa Gunnarsson

Lisa Gunnarsson är direktör för LinkedIn Norden. Hon är ansvarig för att leda och bygga LinkedIn-teamet och för att definiera och implementera strategin för Norden. Med nästan 20 år inom verksamhetsledning och marknadsföring har Lisa stor erfarenhet av - och expertis inom - försäljning, affärsutveckling, förändringsarbete och ledarskap.

Tidigare nomineringar inkluderar “Framtidens kvinnliga ledare” tre år i rad (2012-2014) av Ledarna, och “Näringslivets mäktigaste kvinnor 2018” inom kategorin direktörerna av Veckans Affärer (2018). Lisa har en BA i marknadsföring och ekonomi från IHM Business School.

Läs mer

Eva Aspengren
CFO, WSP Sverige

Vi har rekryterat en robot

När övriga organisationen valde att outsourca analytiska uppgifter till Indien valde WSP:s CFO en annan väg; roboten Rob. Eva Aspengren berättar om medarbetarnas tveksamhet inför Robs ankomst på ekonomiavdelningen och hur det vände. Men också hur det har har påverkat avdelningens arbetsuppgifter och hur hon som ledare har genomfört en sådan stor förändring med framgång. 

Eva Aspengren

Eva Aspengren är ekonomidirektör på WSP, som finns i 40 länder med 42 000 medarbetare. Eva har under det senaste året tagit beslut att effektivisera ekonomifunktionen genom att satsa på en RPA-lösning istället för att outsourca till ett redan befintligt koncerngemensamt shared service center i Indien.

Läs mer

Jos de Blok
Grundare, Buurtzorg

14 000 anställda men ingen chef

Buurtzorg har revolutionerat hemvården för gamla och funktionshindrade i Holland. Kvaliteten på vården har ökat och vårdtagarna är friskare. Samtidigt är personalens motivation och trivsel betydligt bättre än hos övriga företag i branschen. Hur är det möjligt?

Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor, istället för hemvårdsassistenter, för att ge all den vård som patienten behöver. Och även om det har medfört högre kostnader per timme, har resultatet varit färre timmar totalt. Genom att ha lyckats ändra den holländska vårdmodellen har resultatet inneburit 50 procent minskning av vårdtiden, förbättrad vård- och livskvalitet hos brukarna och en ökad arbetsnöjdhet för medarbetarna. Många år i rad har företaget utnämnts till branschens bästa arbetsgivare.

Vårdföretaget, som startades av Jos de Blok har nu över 14 000 anställda som med stor frihet själva styr och planerar hur vården ska se ut och utföras. De saknar alltså chefer. Buurtzorg är ett av företagen som lyfts fram i den franske forskaren Frederic Laloux bestseller Reinventing Organizations som exempel på en väl fungerande organisation som förstått att nyttja medarbetarnas möjlighet att leda sig själva. 

Historien om Buurtzorg är också en berättelse om att vilja att skapa ett bättre samhälle och ett hållbart medarbetarskap men också om hur man framgångsrikt skalar en innovativ idé. Buurtzorg arbetar idag även inom andra vårdområden såsom psykisk hälsa, barn- och familjevård och finns idag i 24 länder. 

Jos de Blok

Jos de Blok är grundare till vårdföretaget Buurtzorg som har måttot: "Mänsklighet framför byråkrati”. Han förespråkar enkla, platta organisationer som där ett brett utbud av tjänster underlättas av informationsteknologi.

Läs mer

Vi publicerar ytterligare talare och medverkande löpande.

Anmäl dig till Tomorrows nyhetsbrev och bli meddelad när vi presenterar nyheter.

Läs mer

Om Tomorrow

Talarprogrammet är sammansatt av oss som dagligen arbetar med omvärldsförändringar och utveckling av framtidens organisationer och ledarskap. Vi har helt enkelt samlat de människor vi tycker har mest att komma med just nu. 

Vad får du och vad kostar det?

Du får kunskap och inspiration om vad som kommer krävas av dig som ledare i en hastigt föränderlig värld. 

Självklart ingår frukost, lunch och fika. Priserna varierar beroende på när du köper biljetten. För att se aktuellt pris klicka på "Jag vill köpa biljett".  

Betala via faktura eller kort

Du kan välja att köpa din biljett med kort direkt här på webben. Vill du hellre betala via faktura skickar du ett mail till emil@audiendo.se med namn, ev. företagsnamn samt fakturaadress inklusive postort och postnummer. Glöm inte att ange ev. allergier. Fakturan kommer med vändande mail.

Efter betalning får du en bekräftelse och biljett till Tomorrow Conference skickad via epost.

Här kan du läsa mer, prata med oss och dela vidare

Tomorrow på Facebook 

Ställ frågor på FB Messenger

TomorrowConference på Twitter

Tomorrow Conference på Linkedin

Jag vill köpa biljett

Eva Åberg
@evaabergz eva@audiendo.se

Organisationskonsult & VD 

Evas områden är främst ledarskap, megatrender, senarioanalys, innovation och hon arbetar både konsultativt och i utbildningsuppdrag. Dessutom faciliterar hon innovationsprocesser och workshops samt handleder ledare på alla nivåer.

– Jag är passionerat intresserad av det jag gör och jag tror att det märks. Det är en sådan förmån att få vara en del av de processer som leder till att människor och verksamheter utvecklas. 

Sedan flera år tillbaka har Eva Åberg genom sitt möteskoncept Idéraketen® uppdrag för multinationella företag  i Europa, Asien och i Nord- och Sydamerika. Tidigare arbetade hon inom medievärlden.

Albert Lannerstad
@lannerstad albert@audiendo.se

Organisations- & ledarutvecklare

Albert Lannerstad hjälper företag och organisationer att utvecklas och människor att stärka sina förmågor att leda och kommunicera. Han verkar som UGL-handledare, chefsstöd, utbildare och konsult i konflikter, team- och ledningsgruppsutveckling.

– Jag drivs av utveckling. Det kan handla om att se, utveckla och använda potentialen i en verksamhet. Men också om att utvecklas som människa, medmänniska och i våra olika roller. I framtiden tror jag ledarskap blir mer en fråga för alla – inte bara chefen. Vi behöver kommunicera ännu bättre, hitta bra och inspirerande former för samarbete och bli goda konfliktlösare.

Albert har drivit olika tillväxtföretag inom besöksnäring och digital kommunikation som ledare, VD och styrelseledamot.

Talare 2017

Dr. Annika Steiber
Managing Director, Berkeley Research Group

Hur ska man organisera sig för att kunna hänga med i en hög innovationstakt? På Tomorrow Conference presenterade Annika Steiber några alternativa modeller för just detta hämtade ur hennes bok ’The Silicon Valley Model-Management for Entrepreneurship’ och sina senaste forskningrapporter. 

Annika har under lång tid studerat flera av världens snabbast växande företag och hur de skapar innovation. Hon var den första forskaren någonsin att studera Google inifrån huvudkontoret i Silicon Valley och detta ledde henne vidare till studier av bland andra Facebook, LinkedIn och Tesla. Tidigare har hon fått stor uppmärksamhet för boken ‘The Google Model- Management for Continuous Innovation in a Rapidly Changing World’.

Dr. Annika Steiber

Annika arbetar idag som Managing Director på Berkley Research Group i Californien. Där är hon med och utvecklar nya managementmodeller för företag som vill skapa framtiden, istället för att anpassa sig till den.

Läs mer

Doug Kirkpatrick
Organizational Change Consultant, Morning Star Self-Management Institute

Idag har Morning Star 400 anställda som arbetar i självstyrande team. Men varför var det en bra idé att driva företaget utan chefer? Vilka förutsättningar krävs för att det ska fungera? När Doug Kirkpatrick började som controller hos en av USA:s största tomatodlare beslutades det att personalen skulle arbeta i team utan ledare. 

Doug är idag en del av Morning Stars egna Self-management Institute som syftar till att hjälpa företag att anamma en organisation där individens självstyre främjas och kärnkompetensen ligger på medarbetarnivå.

Doug Kirkpatrick berättade om Morning Stars resa för att förverkliga den radikala visionen och dela med sig av vad andra företag kan vinna på att tänka om i samma riktning.

Läs mer

Peter Löfgren
Managing Director, SynerLeap

Idag sitter 17 externa snabbväxande startupföretag och jobbar mitt bland ABB’s egna forskare och utvecklare. Vad innebär detta och vad kan andra organisationer lära sig?

Peter Löfgren berättade om vilka barriärer som behöver brytas, hur organisation och kultur förändras, och framförallt vilka värden som skapas då två världar möts och lyfter varandra. Vi får också veta mer om hinder och framgångsfaktorer, och hur initiativet påverkat ledarskap och arbetssätt.

Peter Löfgren

Peter Löfgren är VD och initiativtagare till SynerLeap. Peter har dessutom 20 års erfarenhet av innovationsarbete och produkt- och systemutveckling för industrin. Förutom arbetet med startups så jobbar han med synergiskapande tillsammans med andra storföretag i rollen Head of Strategic Collaboration & Business Development på ABB Corporate Research.

Läs mer

Björn Lundén
Grundare Björn Lundén Information

När Björn Lundén startade sitt bolag var det med sikte på att skapa ett bättre arbetsliv utan den klassiska motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare och utan  hierarkier. Han ville skapa ett bolag med öppna löner där medarbetarna sätter lön på varandra och har flexibel flextid. Och mycket mycket mer. Det var förstås enkelt när de bara var en handfull medarbetare, men det visar sig att idén håller även nu när de är 103 anställda och kan se tillbaka på 31 år med lönsamhet. Men fortfarande undrar Björn varför han har fått så få efterföljare. På Tomorrow berättade han om tankarna bakom, vad som varit utmanande och vad han lärt sig.

Björn Lundén

Björn Lundén har ett förflutet som musiklärare och getfarmare. För 31 år sedan startade han Björn Lundén Information AB, som gör böcker, kurser, program och nyhetstjänster inom skatt ekonomi och juridik.

Läs mer

Mats Tyrstrup
Forskare, Centre for Advanced Studies in Leadership, Handelshögskolan i Stockholm

Att det är viktigt att företag skapar sitt erbjudande utifrån kundens behov och situation är inget nytt. Små startups är bra på just detta men stora organisationer med enorma resurser kan ha det svårare. Mats Tyrstrup pratade om varför det är så och vad som krävs för tackla utmaningarna i dagens komplexa tjänsteföretag och offentliga förvaltningar.

Mats är verksam som forskare vid Centre for Advanced Studies in Leadership och har de senaste åren fokuserat på så kallade organisatoriska mellanrum, som ställer nya krav på ledare och organisationer.

Läs mer

Eva Åberg
Organisationskonsult, Audiendo

Eva Åberg kommer ta oss med på en resa genom de nu existerande organisationsformerna och behovet av en ny, och hur den i så fall skulle kunna se ut. Inspirerad av Frederic Laloux talar Eva Åberg om Teal, både som organisationsform och hur den påverkar ledarskapet.

Läs mer

Katarina Strömberg
Moderator Tomorrow Conference 2017

Läs mer

Jag vill köpa biljett